Adress: Gäresvägen 3, 827 70 Loos
Telefon:  070 – 271 52 53
Webb: https://www.lottaboden.se/