Under brinnande krig (1:a världskriget) startades Paul Nilssons Redskapsfabrik vid Klarälvens strand i Karlstad.

Så börjar historien om det företag som idag är Karlstad Redskap AB.
Vissa av våra spadar har funnits med sedan starten, som te x vår grävspade 11AY.

Samma tanke som vi hade vid starten år 1918 har vi idag 100 år senare, att tillverka redskap av högsta kvalité till både fritids- och proffsanvändaren.
Hos oss fortgår ständigt utvecklingen och förädling av våra olika produkter.

Vi kan med stor glädje se framtiden an.