Historia

Under brinnande krig (1:a världskriget) startades Paul Nilssons Redskapsfabrik vid Klarälvens strand, i Karlstad. Så börjar historien om det företag som idag är Karlstad Redskap AB. Mycket har naturligtvis förändrats genom åren men en sak tål att nämnas nämligen att artikelnumret på en utav spadarna är än idag densamma som det var då, artikel nr. 11 Ay.

Hållbart

Sortimentet bestod då av spadar, skyfflar, grepar och krattor. Beslag till spadarna utvecklades och patenterades som ”rörbeslag” och användes fortfarande som kvalitetsbeslag. Utmärkande för sortimentet var att de var starkare och mer hållbara än andra dåtida redskap. Försäljningen gick till järnvarugrossister och järnhandlare över hela Sverige, från Vilhelmina i norr till Ystad i söder. Fabriken hamnade så småningom i Inre hamn i Karlstad (som Karlstad Spadfabrik), men en svår eldsvåda utbröt 1927 och höll på att sätta stopp för hela tillverkningen, då hela fabriken brann ner till grunden.

Bredare verksamhet

Lyckligtvis kom den värmländska envisheten fram och det byggdes upp en ny och bredare verksamhet som alltsedan dess rullat på. Vi tillverkar i princip allt som behövs av handredskap till trädgård, park- och väganläggning samt på senare tid även till stall, både för professionellt arbete och till villaträdgården.

Ny större fabrik

Karlstad Redskap AB, som företaget numer heter, har under åren utvecklats och utökat verksamheten, därför blev dåvarande lokaler för små och beslutet att bygga ny fabrik och att fl­ytta företaget till nya mer anpassade lokaler togs 1970. Användningsområden för redskapen har genom tiden förändrats, från att gräva dränerings-/kabeldiken till att justera efter grävmaskiner.

I trädgårdssortimentet har utvecklingsarbetet mest varit inriktat på ergonomi. Våra användare är naturligtvis av olika längd, men tendensen är att vi blir längre och längre, därför har vi med tiden också förlängt våra redskap. Dessutom har vi jobbat med olika råvaruval för att på så sätt få ner vikten. Det sortiment som vi har idag, har till stor del skapats tillsammans med våra användare. Genom ständig kontakt och goda idéer, har vi gemensamt utvecklat ett fungerande redskapssortiment.

Ständig utveckling

Hos oss på Karlstad Redskap AB fortgår ständigt en utveckling och förädling av våra olika produkter. Vi sätter alltid användarens behov i centrum och vill att våra råvaruval skall vara gedigna och främja såväl produkt som miljö. Det är med både känsla och stolthet som vi levererar redskap till våra användare. Vi kan med stor glädje se framtiden an.

Paul Nilssons Redskapsfabrik

Tillverkning, tidigt 1900-tal

Produktion idag