Adress: Södra Förrådsgatan 25 – 27, 211 43  Malmö
Telefon: 072 – 248 89 20
Webb: www.absmaland.com