Adress: Hyttvägen 10, 694 97 Rönneshytta
Telefon: 0583-40032
Webb: www.varuhuset.se